MOTOR SUR

Trucos | Consejos | Comentarios

Wat Kost Een Kind Per Maand?

Wat Kost Een Kind Per Maand
Renard – Om de alimentatiebijdragen te berekenen, gebruiken de rechtbanken soms een ander wiskundig model, het ‘Model van Renard’, Dat houdt ook rekening met de leeftijd van het kind en het inkomen van de ouders. Volgens dat model besteedt een gezin met een netto-inkomen van 3.200 euro maandelijks gemiddeld 438 euro aan een baby.

Op jaarbasis betekent dat dus 5.256 euro. De kosten stijgen met de leeftijd : een kind van 12 jaar oud kost gemiddeld 720 euro per maand, op achttienjarige leeftijd is dat al 864 euro. Met andere woorden: een kind opvoeden van 0 tot 18 jaar kost een gemiddeld gezin ongeveer 150.000 euro. Opgelet: de Gezinsbond houdt alleen rekening met de basiskosten (onderdak, voeding, kleding, transport, gezondheid, energie, enz.), en niet met specifieke kosten zoals opvang of onderwijs omdat die sterk variëren naargelang de gezinssituatie en er vaak een tussenkomst van de overheid voorzien is, verduidelijkt Guy Coemans van de Gezinsbond.

De gedetailleerde informatieve studie die de Gezinsbond onlangs publiceerde, bevestigt dat. Volgens die cijfers bedragen de onderwijskosten voor één kind, ongeacht het niveau, tussen 1.000 en 8.000 euro in 2010-2011. Op te tellen bij de rest. Het gemiddelde van die onderwijskosten ligt op 1.057 euro voor een kind in de kleuterklas (waarvan 168 euro in september, aan het begin van het schooljaar), 2.152 in het lager onderwijs (383 in september), 2.933 in het middelbaar onderwijs (570 in september) en 7.928 in het hoger onderwijs (1.819 in september).

Hoeveel kost een kind per maand gemiddeld?

Van baby tot basisschool – Laten we een voorbeeld gebruiken ter illustratie. Stel: je verdient € 1500,- per maand, dan kost je kind gemiddeld € 225,- per maand. In één jaar is dat € 2700,-, Wordt je kleine ukkie tien jaar en heb je al die jaren datzelfde inkomen gehouden? Dan heeft je kind al ongeveer € 27.000 gekost.

 1. Het Nibud sluit zich aan bij het CBS en geeft op hun site aan dat een kind van 0 tot en met groep acht van de basisschool, zo’n € 50.000,- kost.
 2. Volgens het CBS is dus één kind gemiddeld 15 procent van het besteedbaar inkomen, twee kinderen kosten gemiddeld 25 procent (€ 375,- euro bij een inkomen van € 1500,- per maand) en drie kinderen 29 procent (€ 435,- per maand bij een inkomen van € 1500,-).

Maar. waar geef je al die kosten dan aan uit?

Hoeveel kost een kind van 0 tot 18 jaar?

Ga naar inhoud Hoeveel kost een kind? Wat Kost Een Kind Per Maand In de volksmond wordt wel eens gezegd dat het grootbrengen van een kind een ton kost. Een fiks bedrag! Natuurlijk is er ook onderzoek gedaan naar de vraag ‘wat kost een kind?’. Zou de volkswijsheid kloppen? Wij zochten het voor je uit! Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat één kind gemiddeld 17 procent van het besteedbaar inkomen kost.

 • Het besteedbaar inkomen bestaat uit alle inkomstenbronnen bij elkaar opgeteld: de salarissen van jou en je partner, maar ook het vakantiegeld, de kinderbijslag en eventuele andere toeslagen die jullie ontvangen.
 • Verdienen jullie dus € 2000,- per maand, dan zal je rond de € 340,- per maand kwijt zijn aan de kosten voor je kind.

Gelukkig blijken deze percentages af te nemen wanneer je meer kinderen hebt. Twee kinderen kosten gemiddeld 26 procent van het inkomen, drie kinderen 33 procent en vier kinderen 40 procent. Dat volgende kinderen goedkoper zijn, komt doordat spullen doorschuiven.

 1. Denk aan de kinderkamer, speelgoed en kleding.
 2. Maar ook zijn gezinnen voor of na de komst van de eerste vaak al groter gaan wonen of hebben al een gezinsauto gekocht.
 3. Op basis van deze percentages heeft het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) berekend dat de kosten van een kind dat opgroeit in een gezin met een gemiddeld inkomen tot en met de basisschool ruim € 50.000 kost.
See also:  Was Kostet 1 Gramm Trüffel?

Daar komt in de middelbare schooltijd (12 tot 18 jaar) nog eens een kleine € 30.000 bij. Als een kind 18 jaar is, heeft het dus al € 80.000 gekost! Wanneer het dan ook nog zou gaan studeren, komt die eerder genoemde ton toch in zicht!

Hoeveel kost 1 baby?

In het kort. Een kind kost tussen de 15 en 23 procent van het besteedbaar inkomen. Hoeveel een kind kost hangt af van de gezinssituatie. Kosten voor de verloskundige, kraamzorg en een ziekenhuisbevalling krijg je soms vergoed.

Hoeveel kost een kind 1 jaar?

De kosten van je kind in de eerste jaren Deze kosten lopen uiteen van gemiddeld € 650 tot €3.500. Hoeveel het precies is hangt er onder andere vanaf of je alles nieuw koopt of dat je bijvoorbeeld kiest voor merkartikelen. Met de komst van je kind krijg je te maken met structureel hogere maandelijkse uitgaven.

Hoeveel kost een kind minimaal?

Wat kost een kind? – Voor een tweeoudergezin kost één kind gemiddeld 15 procent van het besteedbaar inkomen, berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Twee kinderen kosten gemiddeld 25 procent van het inkomen, drie kinderen 29 procent en vier kinderen 35 procent.

 • Voor een eenoudergezin zijn die percentages hoger: één kind kost gemiddeld 23 procent, twee kinderen 31 procent, drie kinderen 37 procent en vier kinderen 42 procent.
 • Je besteedbaar inkomen bestaat uit al je inkomstenbronnen bij elkaar opgeteld.
 • Dat betekent naast de maandelijkse inkomsten, ook de kinderbijslag, het kindgebonden budget, het vakantiegeld en andere toeslagen.

Het CBS berekent het besteedbaar inkomen net iets anders. Daarom kunnen de percentages net iets verschillen van de percentages hierboven. Zie het dus als een indicatie.

Wat kost een kind tot 4 jaar?

Wat kost uw kind? Bij de komst van een kind krijgt u met heel wat nieuwe kosten te maken. Denk aan kosten voor luiers, een kinderwagen en het inrichten van de babykamer. De kosten zien er ongeveer als volgt uit:

Voor de babyuitzet (kleding, verzorging en de babykamer) rekent het Nibud een bedrag van € 688,10 Gemiddeld geven ouders € 516 uit aan een nieuwe kinderwagen Luiers kosten gemiddeld € 36,50 per maand Ook gaan waarschijnlijk de energie- en waterrekening € 10 tot € 20 euro per maand omhoog Kinderen tot 3 jaar eten gemiddeld voor ruim € 70 per maand

(Bron: Nibud.nl) Kinderopvang Gaat uw kind (straks) naar de kinderopvang? Onderschat de kosten niet: deze zijn relatief hoog en houden voor langere tijd aan. Als u 2 kinderen heeft die 3 dagen per week naar de opvang gaan, dan bent u per maand bijna € 2.000,- kwijt.

Is levensonderhoud kind aftrekbaar?

Aftrek voor levensonderhoud kinderen 2014 – Uitgaven voor kosten van levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar zijn aftrekbaar als voor het kind geen recht bestaat op kinderbijslag ingevolge de AKW en het kind geen recht heeft op studiefinanciering of een met AKW of studiefinanciering vergelijkbare regeling.

See also:  Wie Viel Kostet Netflix Family?

a. € 205 per kalenderkwartaal indien het kind jonger is dan 6 jaar b. € 250 per kalenderkwartaal indien het kind 6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar is c. € 290 per kalenderkwartaal indien het kind 12 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar is d. € 250 per kalenderkwartaal indien het kind 18 jaar of ouder is.

De kosten van het onderhoud van een kind worden geacht in belangrijke mate op de belastingplichtige te drukken, indien de op de belastingplichtige drukkende bijdrage in de kosten van het onderhoud van het kind tenminste € 416 per kwartaal beloopt. Het bedrag vermeld onder d.

 • Wordt verhoogd tot € 500 indien de kosten van het levensonderhoud grotendeels (voor meer dan 50%) op de belastingplichtige drukken en de kosten van de belastingplichtige voor het kind tenminste € 500 bedroegen.
 • Indien het kind niet tot het huishouden van de belastingplichtige behoort, wordt het bedrag onder d.

vermeld verhoogd tot € 750 indien deze kosten geheel (100%) of nagenoeg geheel (90% of meer) op de belastingplichtige drukken en de kosten van belastingplichtige voor het kind tenminste € 750 bedroegen. Als belastingplichtige het gehele jaar een fiscale partner heeft of een deel van het jaar een partner heeft maar wel kiest voor het gehele jaar fiscaal partnerschap en beiden doen uitgaven voor levensonderhoud voor een kind jonger dan 30 jaar worden deze uitgaven samengevoegd.

 1. Als belastingplichtige het gehele jaar een fiscale partner heeft of een deel van het jaar een partner heeft maar wel kiest voor het gehele jaar fiscaal partnerschap en beiden doen uitgaven voor levensonderhoud voor een kind jonger dan 21 jaar, worden deze uitgaven samengevoegd.
 2. Als belastingplichtige een deel van het jaar een fiscale partner heeft en niet heeft gekozen voor het gehele jaar fiscaal partnerschap dan wordt het in aanmerking te nemen wettelijk bedrag gesteld op de helft als beiden uitgaven voor levensonderhoud van een kind in aanmerking nemen.

Er bestaat geen aanspraak op aftrek uitgaven levensonderhoud als het recht op kinderbijslag is uitgesloten op grond van de Wet beperking export uitkeringen. : Levensonderhoud kinderen – De Lorijn Accountants

Wat is het kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt.

Wat kost een pasgeboren baby per maand?

Je wordt binnenkort ouder en je wil nog maar één ding: je baby eindelijk in je armen nemen. In al die opwinding stel je jezelf misschien ook wat vragen, eerder van financiële aard. de komst van een baby kan wat beangstigend zijn. Een baby zorgt voor heel wat kosten, zoals kinderopvang, kleding en, meer in het algemeen, de investeringen die nodig zijn om elke dag goed voor je baby te kunnen zorgen.

Wat kost een jaar lang luiers?

Naast het overweldigende geluksgevoel dat je als kersverse ouders ervaart, kost een baby je niet alleen heel wat uurtjes nachtrust. Ook de luiers, flesjesmelk en doktersbezoeken wegen vooral het eerste levensjaar stevig door op je gezinsbudget. De totale kostprijs van de luiers loopt het eerste jaar op van 500 tot 640 euro.

 • Gelukkig bevat de aanvullende ziekteverzekering van het VNZ heel wat voordelen die deze ‘babykosten’ verzachten.
 • Vooraleer een kindje zindelijk is, heb je als ouders al heel wat luiers verbruikt.
 • Een kind is gemiddeld tussen de 24 en 36 maanden wanneer het overdag zindelijk wordt.
 • Vervolgens duurt het nog eens een half jaar tot een jaar vooraleer ook ‘s nachts geen luiers meer nodig zijn.
See also:  Warum Träume Ich Das Mein Freund Fremd Geht?

Zeven luiers per dag Wanneer we kijken naar de verbruikscijfers van luiers, dan weten we dat het eerste levensjaar een baby gemiddeld zeven luiers per dag nodig hebt. Op jaarbasis spreken we over een aanzienlijk aantal van 2.555 luiers. Het aantal luiers per dag daalt het tweede levensjaar tot gemiddeld vijf.

Het derde en vierde jaar gebruikt een kindje elke vierentwintig uur gemiddeld vier luiers.500 tot 640 euro jaarlijkse luierkosten De prijs van luiers varieert volgens de winkel waar je aankoopt, het merk dat je verkiest én de verpakkingshoeveelheid. Gemiddeld kost één luier tussen de 0,20 en 0,25 euro.

Wanneer we dit vertalen naar een jaarkost spreken we over 500 tot 640 euro. Babymelk Luiers zijn uiteraard niet de enige extra kostenpost voor je baby. De eerste vier maanden van je baby betaal je voor babymelk gemiddeld 65 tot 100 euro per maand. Vanaf de vijfde of zesde maand daalt dit tot 50 tot 70 euro per maand.

Wanneer je kindje overschakelt naar gewone melk, bedraagt dit nog 20 euro per maand. Uiteraard kan je ook kiezen voor borstvoeding. Visites huisdokter Als kersverse ouders waak je natuurlijk nauwlettend over de gezondheid van je baby. Uit onderzoek bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds blijkt dat een Vlaamse baby gedurende het eerste levensjaar gemiddeld een 3-tal bezoekjes aan de huis- of kinderarts brengt.

Dankzij de ziekteverzekering blijven de dokterskosten beperkt tot het remgeld. Via het MaxiPlan kan het wettelijk remgeld zelfs gehalveerd worden. Voor kinderen tot zes jaar is het MaxiPlan bovendien gratis. Voordelenpakket kersverse ouders Gelukkig garandeert het VNZ via de aanvullende verzekering een heel pakket aan voordelen die zich richten op het beperken van de kosten voor kersverse ouders.

We betalen per kind tot 300 euro terug aan luiers, Dit geldt voor alle kinderen tot 3 jaar, met een bedrag van 100 euro per levensjaar. Je kiest zelf waar en welke luiers je koopt. Ook biologische of hergebruikluiers zijn perfect mogelijk. Ter info: in 2017 keerde VNZ in totaal 229.562 euro uit aan onze leden voor deze luiertegemoetkoming. Meer info over de luierpremie. Kersverse ouders ontvangen automatisch een geboortepremie tot 300 euro per kind (150 euro per aangesloten ouder). Meer info over de geboortepremie. Voor kraamhulp voorzien we een terugbetaling tot maximum 300 euro. Voor kraamzorg thuis betekent dit tot 5 euro tegemoetkoming per uur, voor een kraamhotel tot 100 euro per dag en voor een bevallingscoach (doula) eveneens tot 100 euro per dag. Meer info over kraamhulp. Kersverse ouders genieten van extra korting voor de NZ Dichtbijvakanties aan de Vlaamse Kust of in de Ardennen. Meer info over de NZ Vakanties.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Hoeveel kost een kind per maand Gezinsbond?

Stijgende leeftijd, stijgende kosten – Het ‘goede’ nieuws is dat een kind niet op elke leeftijd evenveel kost. Hoeveel kost een kind* – jonger dan 6 jaar = 401 euro – tussen 6 en 12= 519 euro – tussen 12 en 18 jaa r = 636 euro – tussen 18 en 24 jaar = 763 euro Van geboorte tot de 25ste verjaardag betekent dit een gemiddelde kost van 587 euro. (* cijfers van 1 april 2023)